SOI CẦU BINH THUAN 22/09

ĐẶC BIỆT 36 - 35
LÔTÔ 04 - 78
LÓT 83 - 56
XIÊN 35-78-56

LÔ KÉP BTH 22/09

KéP NGON 77 - 33
SáT KéP 73 - 37

Độc Thủ 1 Lô