SOI CẦU BINH THUAN 12/07

ĐẶC BIỆT 81 - 59
LÔTÔ 36 - 16
LÓT 27 - 31
XIÊN 59-16-31

LÔ KÉP BTH 12/07

KéP NGON 33 - 11
SáT KéP 31 - 13

Độc Thủ 1 Lô