SOI CẦU CAN THO 23/04

ĐẶC BIỆT 21 - 39
LÔTÔ 70 - 31
LÓT 49 - 51
XIÊN 39-31-51

LÔ KÉP CT 23/04

KéP NGON 44 - 88
SáT KéP 48 - 84

Độc Thủ 1 Lô