SOI CẦU DA NANG 27/05

ĐẶC BIỆT 50 - 53
LÔTÔ 44 - 40
LÓT 80 - 15
XIÊN 53-40-15

LÔ KÉP DNG 27/05

KéP NGON 44 - 33
SáT KéP 43 - 34

Độc Thủ 1 Lô