SOI CẦU GIA LAI 22/05

ĐẶC BIỆT 38 - 21
LÔTÔ 79 - 20
LÓT 71 - 90
XIÊN 21-20-90

LÔ KÉP GL 22/05

KéP NGON 11 - 66
SáT KéP 16 - 61

Độc Thủ 1 Lô