SOI CẦU GIA LAI 22/10

ĐẶC BIỆT 00 - 53
LÔTÔ 78 - 83
LÓT 02 - 86
XIÊN 53-83-86

LÔ KÉP GL 22/10

KéP NGON 11 - 66
SáT KéP 16 - 61

Độc Thủ 1 Lô