SOI CẦU GIA LAI 20/08

ĐẶC BIỆT 58 - 20
LÔTÔ 49 - 42
LÓT 19 - 90
XIÊN 20-42-90

LÔ KÉP GL 20/08

KéP NGON 11 - 22
SáT KéP 12 - 21

Độc Thủ 1 Lô