SOI CẦU KHANH HOA 23/04

ĐẶC BIỆT 45 - 44
LÔTÔ 82 - 39
LÓT 99 - 11
XIÊN 44-39-11

LÔ KÉP KHA 23/04

KéP NGON 66 - 00
SáT KéP 60 - 06

Độc Thủ 1 Lô