SOI CẦU KHANH HOA 22/10

ĐẶC BIỆT 51 - 38
LÔTÔ 95 - 08
LÓT 61 - 06
XIÊN 38-08-06

LÔ KÉP KHA 22/10

KéP NGON 00 - 55
SáT KéP 05 - 50

Độc Thủ 1 Lô