SOI CẦU KON TUM 23/04

ĐẶC BIỆT 21 - 79
LÔTÔ 97 - 55
LÓT 11 - 13
XIÊN 79-55-13

LÔ KÉP KOT 23/04

KéP NGON 22 - 88
SáT KéP 28 - 82

Độc Thủ 1 Lô