SOI CẦU KIEN GIANG 24/09

ĐẶC BIỆT 50 - 39
LÔTÔ 68 - 80
LÓT 54 - 72
XIÊN 39-80-72

LÔ KÉP KG 24/09

KéP NGON 33 - 00
SáT KéP 30 - 03


SOI CẦU LAM DONG 24/09

ĐẶC BIỆT 98 - 46
LÔTÔ 90 - 96
LÓT 38 - 99
XIÊN 46-96-99

LÔ KÉP LD 24/09

KéP NGON 55 - 33
SáT KéP 53 - 35


SOI CẦU TIEN GIANG 24/09

ĐẶC BIỆT 13 - 47
LÔTÔ 20 - 03
LÓT 18 - 16
XIÊN 47-03-16

LÔ KÉP TG 24/09

KéP NGON 44 - 11
SáT KéP 41 - 14