SOI CẦU KIEN GIANG 19/03

ĐẶC BIỆT 23 - 42
LÔTÔ 20 - 37
LÓT 69 - 07
XIÊN 42-37-07

LÔ KÉP KG 19/03

KéP NGON 66 - 33
SáT KéP 63 - 36


SOI CẦU LAM DONG 19/03

ĐẶC BIỆT 53 - 63
LÔTÔ 60 - 21
LÓT 25 - 19
XIÊN 63-21-19

LÔ KÉP LD 19/03

KéP NGON 22 - 33
SáT KéP 23 - 32


SOI CẦU TIEN GIANG 19/03

ĐẶC BIỆT 98 - 16
LÔTÔ 36 - 96
LÓT 88 - 86
XIÊN 16-96-86

LÔ KÉP TG 19/03

KéP NGON 77 - 33
SáT KéP 73 - 37