SOI CẦU BINH DUONG 19/01

ĐẶC BIỆT 03 - 90
LÔTÔ 58 - 25
LÓT 21 - 30
XIÊN 90-25-30

LÔ KÉP BD 19/01

KéP NGON 99 - 00
SáT KéP 90 - 09


SOI CẦU TRA VINH 19/01

ĐẶC BIỆT 45 - 48
LÔTÔ 21 - 38
LÓT 29 - 99
XIÊN 48-38-99

LÔ KÉP TV 19/01

KéP NGON 44 - 33
SáT KéP 43 - 34


SOI CẦU VINH LONG 19/01

ĐẶC BIỆT 59 - 98
LÔTÔ 65 - 32
LÓT 01 - 81
XIÊN 98-32-81

LÔ KÉP VL 19/01

KéP NGON 55 - 99
SáT KéP 59 - 95