SOI CẦU BINH PHUOC 27/05

ĐẶC BIỆT 91 - 83
LÔTÔ 96 - 40
LÓT 71 - 90
XIÊN 83-40-90

LÔ KÉP BP 27/05

KéP NGON 33 - 99
SáT KéP 39 - 93


SOI CẦU HAU GIANG 27/05

ĐẶC BIỆT 56 - 49
LÔTÔ 27 - 81
LÓT 54 - 93
XIÊN 49-81-93

LÔ KÉP HG 27/05

KéP NGON 22 - 00
SáT KéP 20 - 02


SOI CẦU LONG AN 27/05

ĐẶC BIỆT 11 - 55
LÔTÔ 93 - 95
LÓT 89 - 51
XIÊN 55-95-51

LÔ KÉP LA 27/05

KéP NGON 77 - 44
SáT KéP 74 - 47


SOI CẦU TPHCM 27/05

ĐẶC BIỆT 56 - 62
LÔTÔ 03 - 26
LÓT 12 - 49
XIÊN 62-26-49

LÔ KÉP TP 27/05

KéP NGON 55 - 00
SáT KéP 50 - 05