SOI CẦU AN GIANG 20/07

ĐẶC BIỆT 85 - 09
LÔTÔ 81 - 02
LÓT 12 - 11
XIÊN 09-02-11

LÔ KÉP AG 20/07

KéP NGON 44 - 11
SáT KéP 41 - 14


SOI CẦU BINH THUAN 20/07

ĐẶC BIỆT 24 - 93
LÔTÔ 05 - 61
LÓT 18 - 06
XIÊN 93-61-06

LÔ KÉP BTH 20/07

KéP NGON 00 - 66
SáT KéP 06 - 60


SOI CẦU TAY NINH 20/07

ĐẶC BIỆT 16 - 13
LÔTÔ 22 - 66
LÓT 39 - 88
XIÊN 13-66-88

LÔ KÉP TN 20/07

KéP NGON 99 - 66
SáT KéP 96 - 69