SOI CẦU KHANH HOA 19/11

ĐẶC BIỆT 07 - 54
LÔTÔ 44 - 43
LÓT 64 - 62
XIÊN 54-43-62

LÔ KÉP KHA 19/11

KéP NGON 33 - 66
SáT KéP 36 - 63


SOI CẦU KON TUM 19/11

ĐẶC BIỆT 33 - 81
LÔTÔ 91 - 51
LÓT 83 - 04
XIÊN 81-51-04

LÔ KÉP KOT 19/11

KéP NGON 55 - 22
SáT KéP 52 - 25