SOI CẦU KHANH HOA 24/09

ĐẶC BIỆT 51 - 97
LÔTÔ 00 - 47
LÓT 42 - 96
XIÊN 97-47-96

LÔ KÉP KHA 24/09

KéP NGON 00 - 99
SáT KéP 09 - 90


SOI CẦU KON TUM 24/09

ĐẶC BIỆT 00 - 97
LÔTÔ 02 - 50
LÓT 69 - 67
XIÊN 97-50-67

LÔ KÉP KOT 24/09

KéP NGON 99 - 66
SáT KéP 96 - 69