SOI CẦU DA NANG 27/05

ĐẶC BIỆT 50 - 53
LÔTÔ 44 - 40
LÓT 80 - 15
XIÊN 53-40-15

LÔ KÉP DNG 27/05

KéP NGON 44 - 33
SáT KéP 43 - 34


SOI CẦU DAK NONG 27/05

ĐẶC BIỆT 58 - 82
LÔTÔ 48 - 67
LÓT 70 - 04
XIÊN 82-67-04

LÔ KÉP DNO 27/05

KéP NGON 66 - 33
SáT KéP 63 - 36


SOI CẦU QUANG NGAI 27/05

ĐẶC BIỆT 01 - 66
LÔTÔ 78 - 50
LÓT 17 - 37
XIÊN 66-50-37

LÔ KÉP QNG 27/05

KéP NGON 33 - 66
SáT KéP 36 - 63