SOI CẦU KHANH HOA 19/03

ĐẶC BIỆT 38 - 06
LÔTÔ 55 - 32
LÓT 23 - 70
XIÊN 06-32-70

LÔ KÉP KHA 19/03

KéP NGON 22 - 55
SáT KéP 25 - 52


SOI CẦU KON TUM 19/03

ĐẶC BIỆT 53 - 28
LÔTÔ 24 - 09
LÓT 76 - 34
XIÊN 28-09-34

LÔ KÉP KOT 19/03

KéP NGON 77 - 11
SáT KéP 71 - 17