SOI CẦU QBN 20/01

ĐẶC BIỆT 89 - 98
LÔTÔ 34 - 43
LÓT 27 - 72
XIÊN 98-43-72

LÔ KÉP QBN 20/01

KéP NGON 88 - 55
SáT KéP 85 - 58

Độc Thủ 1 Lô