SOI CẦU QUANG BINH 27/05

ĐẶC BIỆT 93 - 12
LÔTÔ 94 - 35
LÓT 23 - 29
XIÊN 12-35-29

LÔ KÉP QBN 27/05

KéP NGON 99 - 22
SáT KéP 92 - 29

Độc Thủ 1 Lô