SOI CẦU QBN 20/11

ĐẶC BIỆT 78 - 87
LÔTÔ 60 - 06
LÓT 86 - 68
XIÊN 87-06-68

LÔ KÉP QBN 20/11

KéP NGON 66 - 77
SáT KéP 67 - 76

Độc Thủ 1 Lô