SOI CẦU QBN 21/09

ĐẶC BIỆT 02 - 20
LÔTÔ 98 - 89
LÓT 53 - 35
XIÊN 20-89-35

LÔ KÉP QBN 21/09

KéP NGON 99 - 55
SáT KéP 95 - 59

Độc Thủ 1 Lô