SOI CẦU QNG 23/10

ĐẶC BIỆT 76 - 67
LÔTÔ 04 - 40
LÓT 36 - 63
XIÊN 67-40-63

LÔ KÉP QNG 23/10

KéP NGON 26 - 08
SáT KéP 28 - 06

Độc Thủ 1 Lô