SOI CẦU SOC TRANG 23/04

ĐẶC BIỆT 17 - 70
LÔTÔ 79 - 29
LÓT 11 - 26
XIÊN 70-29-26

LÔ KÉP ST 23/04

KéP NGON 44 - 55
SáT KéP 45 - 54

Độc Thủ 1 Lô