SOI CẦU TAY NINH 20/07

ĐẶC BIỆT 16 - 13
LÔTÔ 22 - 66
LÓT 39 - 88
XIÊN 13-66-88

LÔ KÉP TN 20/07

KéP NGON 99 - 66
SáT KéP 96 - 69

Độc Thủ 1 Lô