SOI CẦU TAY NINH 13/11

ĐẶC BIỆT 38 - 65
LÔTÔ 55 - 08
LÓT 24 - 74
XIÊN 65-08-74

LÔ KÉP TN 13/11

KéP NGON 77 - 66
SáT KéP 76 - 67

Độc Thủ 1 Lô