SOI CẦU TAY NINH 22/09

ĐẶC BIỆT 59 - 18
LÔTÔ 53 - 71
LÓT 73 - 47
XIÊN 18-71-47

LÔ KÉP TN 22/09

KéP NGON 11 - 44
SáT KéP 14 - 41

Độc Thủ 1 Lô