SOI CẦU TAY NINH 27/05

ĐẶC BIỆT 77 - 17
LÔTÔ 47 - 14
LÓT 04 - 99
XIÊN 17-14-99

LÔ KÉP TN 27/05

KéP NGON 00 - 11
SáT KéP 01 - 10

Độc Thủ 1 Lô