SOI CẦU TIEN GIANG 23/04

ĐẶC BIỆT 32 - 49
LÔTÔ 22 - 24
LÓT 23 - 63
XIÊN 49-24-63

LÔ KÉP TG 23/04

KéP NGON 33 - 99
SáT KéP 39 - 93

Độc Thủ 1 Lô