SOI CẦU TRA VINH 20/08

ĐẶC BIỆT 73 - 62
LÔTÔ 27 - 39
LÓT 95 - 45
XIÊN 62-39-45

LÔ KÉP TV 20/08

KéP NGON 00 - 55
SáT KéP 05 - 50

Độc Thủ 1 Lô