SOI CẦU TRA VINH 11/12

ĐẶC BIỆT 74 - 70
LÔTÔ 06 - 56
LÓT 99 - 57
XIÊN 70-56-57

LÔ KÉP TV 11/12

KéP NGON 66 - 44
SáT KéP 64 - 46

Độc Thủ 1 Lô