690.000

Hoa hồng leo Agnès Schilliger ( Dominique Massad, Pháp – 1998 ) mùi quế, mâm xôi, gia vị, dâu, hoa nở sai suốt năm, hơn 41 cánh. Kháng bệnh tốt, nhanh hoa.