690.000

Hoa hồng Radio Times ( Anh 1994) cánh kép, hơn 100 cánh, màu hồng đậm, mùi thơm nồng, dễ trồng, thường được dùng nhân giống hoặc sản xuất nước hoa.