690.000

Hoa hồng leo Red Piano (Tantau, Đức – 2009) có màu đỏ đậm với hơn 41 cánh hoa, sai hoa, hoa nở bền, phù hợp cắt cành. trồng thảm, khóm, tạo mảng.