4.000.000

Hoa hồng leo Tess of the D”Urbervilles ( David C. H. Austin, Anh – trước 1997) màu đỏ thẫm, hơn 41 cánh hoa, sai hoa, mùi thơm cổ điển, lá màu xanh vừa.