Hoa hồng bụi có kích thước bông lớn từ 8cm – 20cm, số lượng cánh hoa rất nhiều, trồng dọc bờ tường trong sân vườn rất đẹp