690.000

Hoa hồng bụi Gardens of the World (Jack E. Christensen, Mỹ -1993) có khoảng 40 cánh hoa, nụ nhỏ, nhọn, sai hoa. Không gai, lá màu xanh vừa.

Danh mục: