1.000.000

Hoa hồng bụi The Poet”s Wife ( David Austin, Anh – 2014) màu vàng rực, dạng cánh khum, mùi cam chanh nồng nàn, tán 90cm. Hoa nở thành cụm suốt năm, hợp trồng chậu.

Danh mục: