2.000.000

Hoa hồng Ivor”s (Amanda Beales, Anh, trước năm 2004) có màu hồng đậm, thơm, dạng chùm lớn, sai hoa, có thể cho hoa quanh năm.

Danh mục: