3.000.000

Hoa hồng bụi Princess Alexandra Of Kent ( David Austin 2002) hoa hơn 41 đến 130 cánh, tán cây 75cm. Màu hồng đậm đà. Rất dễ trồng. Thơm đậm mùi trà chanh. Hoa hình cốc. Đạt giải hoa thơm nhất của Glasgow 2009, Desert Rose Society Show, California. Hoa có liên tục.

Danh mục: