2.000.000

TREE ROSE Thank you có hoa màu tím Huế rất đẹp, là hồng dạng bụi, rất siêng cho hoa, có thể cho hoa quanh năm.

Danh mục: