383.000

Bộ trị bọ trĩ, nhện đỏ, cây suy kết hợp cho hoa hồng leo cơ bản là tổng hợp các loại thuốc cần thiết phòng ngừa và điều trị bọ trĩ đồng thời tăng khả năng phục hồi cho hoa hồng leo. Bộ trị bọ trĩ, nhện đỏ, cây suy kết hợp cho hoa hồng leo cơ bản gồm 10 sản phẩm là dầu neem, radiant, confidor, sâu rầy, dinh dưỡng thảo mộc, ngư thủy đạm, calcium- phospho, phân hữu cơ hỗn hợp 5 ngày Ami Long, amino axit, bio pest.

Danh mục: