SOI CẦU BINH DINH 12/07

ĐẶC BIỆT 19 - 31
LÔTÔ 20 - 79
LÓT 02 - 82
XIÊN 31-79-82

LÔ KÉP BDI 12/07

KéP NGON 11 - 88
SáT KéP 18 - 81

Độc Thủ 1 Lô