SOI CẦU BINH THUAN 23/09

ĐẶC BIỆT 99 - 11
LÔTÔ 67 - 62
LÓT 22 - 08
XIÊN 11-62-08

LÔ KÉP BTH 23/09

KéP NGON 77 - 55
SáT KéP 75 - 57

Độc Thủ 1 Lô