SOI CẦU BINH THUAN 09/04

ĐẶC BIỆT 17 - 27
LÔTÔ 04 - 31
LÓT 46 - 44
XIÊN 27-31-44

LÔ KÉP BTH 09/04

KéP NGON 55 - 88
SáT KéP 58 - 85

Độc Thủ 1 Lô