SOI CẦU DA NANG 24/02

ĐẶC BIỆT 64 - 93
LÔTÔ 75 - 61
LÓT 77 - 70
XIÊN 93-61-70

LÔ KÉP DNG 24/02

KéP NGON 33 - 00
SáT KéP 30 - 03

Độc Thủ 1 Lô