SOI CẦU DA NANG 06/03

ĐẶC BIỆT 20 - 05
LÔTÔ 75 - 60
LÓT 31 - 28
XIÊN 05-60-28

LÔ KÉP DNG 06/03

KéP NGON 44 - 33
SáT KéP 43 - 34

Độc Thủ 1 Lô