SOI CẦU GIA LAI 09/04

ĐẶC BIỆT 30 - 65
LÔTÔ 02 - 10
LÓT 90 - 23
XIÊN 65-10-23

LÔ KÉP GL 09/04

KéP NGON 88 - 33
SáT KéP 83 - 38

Độc Thủ 1 Lô