SOI CẦU KHANH HOA 06/03

ĐẶC BIỆT 32 - 25
LÔTÔ 45 - 12
LÓT 00 - 07
XIÊN 25-12-07

LÔ KÉP KHA 06/03

KéP NGON 33 - 99
SáT KéP 39 - 93

Độc Thủ 1 Lô