SOI CẦU MIEN BAC 18/07

ĐẶC BIỆT 88 - 54
LÔTÔ 67 - 77
LÓT 58 - 23
XIÊN 54-77-23

LÔ KÉP MB 18/07

KéP NGON 77 - 66
SáT KéP 76 - 67

Độc Thủ 1 Lô