SOI CẦU MIEN BAC 11/02

ĐẶC BIỆT 97 - 27
LÔTÔ 07 - 77
LÓT 08 - 55
XIÊN 27-77-55

LÔ KÉP MB 11/02

KéP NGON 33 - 99
SáT KéP 39 - 93

Độc Thủ 1 Lô