SOI CẦU MIEN BAC 11/07

ĐẶC BIỆT 10 - 16
LÔTÔ 67 - 46
LÓT 14 - 78
XIÊN 16-46-78

LÔ KÉP MB 11/07

KéP NGON 11 - 55
SáT KéP 15 - 51

Độc Thủ 1 Lô