SOI CẦU MIEN BAC 13/06

ĐẶC BIỆT 10 - 66
LÔTÔ 44 - 83
LÓT 00 - 74
XIÊN 66-83-74

LÔ KÉP MB 13/06

KéP NGON 55 - 00
SáT KéP 50 - 05

Độc Thủ 1 Lô