SOI CẦU MIEN BAC 22/04

ĐẶC BIỆT 38 - 83
LÔTÔ 00 - 13
LÓT 53 - 78
XIÊN 83-13-78

LÔ KÉP MB 22/04

KéP NGON 77 - 11
SáT KéP 71 - 17

Độc Thủ 1 Lô