SOI CẦU MIEN BAC 23/04

ĐẶC BIỆT 73 - 20
LÔTÔ 17 - 52
LÓT 57 - 02
XIÊN 20-52-02

LÔ KÉP MB 23/04

KéP NGON 22 - 55
SáT KéP 25 - 52

Độc Thủ 1 Lô