SOI CẦU CA MAU 18/05

ĐẶC BIỆT 87 - 38
LÔTÔ 39 - 02
LÓT 98 - 81
XIÊN 38-02-81

LÔ KÉP CM 18/05

KéP NGON 44 - 99
SáT KéP 49 - 94


SOI CẦU DONG THAP 18/05

ĐẶC BIỆT 13 - 38
LÔTÔ 31 - 46
LÓT 81 - 50
XIÊN 38-46-50

LÔ KÉP DT 18/05

KéP NGON 11 - 88
SáT KéP 18 - 81


SOI CẦU TPHCM 18/05

ĐẶC BIỆT 48 - 91
LÔTÔ 59 - 32
LÓT 73 - 57
XIÊN 91-32-57

LÔ KÉP TP 18/05

KéP NGON 55 - 44
SáT KéP 54 - 45