SOI CẦU BINH PHUOC 20/09

ĐẶC BIỆT 99 - 85
LÔTÔ 49 - 82
LÓT 79 - 89
XIÊN 85-82-89

LÔ KÉP BP 20/09

KéP NGON 33 - 88
SáT KéP 38 - 83


SOI CẦU HAU GIANG 20/09

ĐẶC BIỆT 40 - 57
LÔTÔ 78 - 42
LÓT 89 - 56
XIÊN 57-42-56

LÔ KÉP HG 20/09

KéP NGON 88 - 33
SáT KéP 83 - 38


SOI CẦU LONG AN 20/09

ĐẶC BIỆT 22 - 08
LÔTÔ 37 - 24
LÓT 44 - 60
XIÊN 08-24-60

LÔ KÉP LA 20/09

KéP NGON 11 - 77
SáT KéP 17 - 71


SOI CẦU TPHCM 20/09

ĐẶC BIỆT 46 - 34
LÔTÔ 84 - 73
LÓT 70 - 72
XIÊN 34-73-72

LÔ KÉP TP 20/09

KéP NGON 44 - 00
SáT KéP 40 - 04