SOI CẦU DA NANG 20/09

ĐẶC BIỆT 00 - 44
LÔTÔ 45 - 84
LÓT 28 - 05
XIÊN 44-84-05

LÔ KÉP DNG 20/09

KéP NGON 33 - 99
SáT KéP 39 - 93


SOI CẦU DAK NONG 20/09

ĐẶC BIỆT 15 - 10
LÔTÔ 81 - 70
LÓT 66 - 52
XIÊN 10-70-52

LÔ KÉP DNO 20/09

KéP NGON 88 - 00
SáT KéP 80 - 08


SOI CẦU QUANG NGAI 20/09

ĐẶC BIỆT 38 - 55
LÔTÔ 86 - 53
LÓT 12 - 32
XIÊN 55-53-32

LÔ KÉP QNG 20/09

KéP NGON 00 - 44
SáT KéP 04 - 40