SOI CẦU BINH DINH 27/11

ĐẶC BIỆT 24 - 50
LÔTÔ 97 - 45
LÓT 21 - 08
XIÊN 50-45-08

LÔ KÉP BDI 27/11

KéP NGON 00 - 22
SáT KéP 02 - 20


SOI CẦU QUANG BINH 27/11

ĐẶC BIỆT 46 - 74
LÔTÔ 93 - 01
LÓT 71 - 48
XIÊN 74-01-48

LÔ KÉP QBN 27/11

KéP NGON 77 - 22
SáT KéP 72 - 27


SOI CẦU QUANG TRI 27/11

ĐẶC BIỆT 31 - 29
LÔTÔ 42 - 09
LÓT 59 - 81
XIÊN 29-09-81

LÔ KÉP QTR 27/11

KéP NGON 33 - 55
SáT KéP 35 - 53