SOI CẦU DAK LAK 18/05

ĐẶC BIỆT 98 - 99
LÔTÔ 07 - 36
LÓT 74 - 64
XIÊN 99-36-64

LÔ KÉP DLÔ KÉP 18/05

KéP NGON 55 - 11
SáT KéP 51 - 15


SOI CẦU QUANG NAM 18/05

ĐẶC BIỆT 50 - 16
LÔTÔ 00 - 93
LÓT 45 - 29
XIÊN 16-93-29

LÔ KÉP QNM 18/05

KéP NGON 77 - 66
SáT KéP 76 - 67