SOI CẦU KHANH HOA 23/09

ĐẶC BIỆT 96 - 93
LÔTÔ 81 - 38
LÓT 36 - 18
XIÊN 93-38-18

LÔ KÉP KHA 23/09

KéP NGON 77 - 44
SáT KéP 74 - 47


SOI CẦU KON TUM 23/09

ĐẶC BIỆT 54 - 10
LÔTÔ 43 - 99
LÓT 00 - 31
XIÊN 10-99-31

LÔ KÉP KOT 23/09

KéP NGON 33 - 11
SáT KéP 31 - 13