SOI CẦU NINH THUAN 23/04

ĐẶC BIỆT 22 - 24
LÔTÔ 72 - 73
LÓT 27 - 06
XIÊN 24-73-06

LÔ KÉP NTH 23/04

KéP NGON 22 - 44
SáT KéP 24 - 42

Độc Thủ 1 Lô