SOI CẦU TAY NINH 12/07

ĐẶC BIỆT 95 - 69
LÔTÔ 50 - 67
LÓT 89 - 93
XIÊN 69-67-93

LÔ KÉP TN 12/07

KéP NGON 11 - 33
SáT KéP 13 - 31

Độc Thủ 1 Lô