SOI CẦU TAY NINH 13/04

ĐẶC BIỆT 35 - 22
LÔTÔ 66 - 26
LÓT 86 - 29
XIÊN 22-26-29

LÔ KÉP TN 13/04

KéP NGON 22 - 00
SáT KéP 20 - 02

Độc Thủ 1 Lô