SOI CẦU TAY NINH 13/07

ĐẶC BIỆT 63 - 17
LÔTÔ 68 - 11
LÓT 18 - 12
XIÊN 17-11-12

LÔ KÉP TN 13/07

KéP NGON 55 - 88
SáT KéP 58 - 85

Độc Thủ 1 Lô