SOI CẦU TAY NINH 14/04

ĐẶC BIỆT 24 - 22
LÔTÔ 34 - 85
LÓT 65 - 78
XIÊN 22-85-78

LÔ KÉP TN 14/04

KéP NGON 00 - 77
SáT KéP 07 - 70

Độc Thủ 1 Lô