SOI CẦU TAY NINH 17/05

ĐẶC BIỆT 42 - 63
LÔTÔ 37 - 36
LÓT 75 - 20
XIÊN 63-36-20

LÔ KÉP TN 17/05

KéP NGON 66 - 77
SáT KéP 67 - 76

Độc Thủ 1 Lô