SOI CẦU TAY NINH 18/05

ĐẶC BIỆT 13 - 77
LÔTÔ 18 - 07
LÓT 54 - 11
XIÊN 77-07-11

LÔ KÉP TN 18/05

KéP NGON 33 - 66
SáT KéP 36 - 63

Độc Thủ 1 Lô