SOI CẦU TAY NINH 19/05

ĐẶC BIỆT 43 - 61
LÔTÔ 11 - 82
LÓT 44 - 26
XIÊN 61-82-26

LÔ KÉP TN 19/05

KéP NGON 99 - 66
SáT KéP 96 - 69

Độc Thủ 1 Lô