Soi cau thu nhập “khủng” của sếp xổ số Ninh Thuận

Báo cáo chế độ lương thưởng của XSKT Ninh Thuận soi cau lo cho biết số tiền lương mà doanh nghiệp này chi trả cho 5 người quản lý là hơn 1,8 tỷ đổng và tiền thưởng là 208 triệu đồng cho mỗi người. Ước tính thu nhập 1 năm của các sếp soi cau XS Ninh Thuận vào khoảng 446,4 triệu đồng. Thu nhập bình quân mỗi tháng của 5 người này hiện nay đạt 35.75 triệu đồng/tháng; giảm so với năm 2017.

new104

Năm 2017, thu nhập bình quân của 50 nhân viên doanh nghiệp này vào khoảng 14 triệu đồng nhưng năm 2018, XSKT Ninh Thuận đặt mục tiêu soi cau mb giảm tiền lương trung bình của nhân viên xuống còn khoảng 12 triệu đồng. Doanh thu của công ty vào năm 2017 giảm 5,3% so với 2016 và doanh thu thuần đạt 192 tỷ, giảm so với 2016. Đây là công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.